Veelgestelde vragen

Hieronder staan alle veelgestelde vragen. Hier kunt u doorheen bladeren of u kunt gebruik maken van de zoekfunctie hierboven. Indien u geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, kunt u uw vraag aan ons doorgeven via dit formulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk antwoord geven.


Instructie video's

In de onderstaande video wordt stapsgewijs weergegeven hoe de Loria lucht/water warmtepomp en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat geconfigureerd worden bij de ingebruikstelling van de warmtepomp.

In de onderstaande video wordt stapsgewijs uitleg gegeven hoe u de Loria lucht/water warmtepomp en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat in koelbedrijf kan zetten.

Let op: Koelen is alleen mogelijk als de Loria lucht/water warmtepomp is voorzien van de koelingkit en koelen is vrijgegeven in het parametermenu. Voor meer informatie hierover zie handleiding loria koelingkit.

In de onderstaande video wordt stapsgewijs weergegeven hoe de Loria lucht/water warmtepomp in noodbedrijf kan worden gezet.

Let op: noodbedrijf kan alleen als tijdelijke oplossing worden gebruikt. Ook is het energieverbruik in noodbedrijf aanzienlijk hoger!

In de onderstaande video wordt stapsgewijs uitleg gegeven hoe de Loria lucht/water warmtepomp en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat in verwarmingsbedrijf gezet kan zetten.

In de onderstaande video wordt stapsgewijs uitleg gegeven hoe de Toros Vision combi warmtepomp gereset kan worden met de Honeywell Round thermostaat.

Let op: tussen elke temperatuur instelling moet 50 seconden worden gewacht!

Als de storing in zeer korte tijd weer terugkomt dan adviseren wij om contact op te nemen met uw installateur of verhuurder.

Load More

Algemeen

Warmtepompen zijn onder te verdelen op basis van brontype of functie.

Op basis van functie:

Hybride warmtepompen, deze werken samen met een externe energieopwekker, vaak een cv-ketel. De Elga is een hybride warmtepomp. Pas als de Elga het huis niet snel genoeg warm krijgt, dan vraagt hij om hulp van de cv-ketel. De cv-ketel maakt nog wel steeds het warm tapwater voor de douche e.d..

Combiwarmtepompen, zijn vaak ‘stand-alone’ warmtepompen en kunnen de cv-ketel vervangen. De combiwarmtepompen kunnen het huis verwarmen en warm tapwater maken. Een warmtepomp die ook tapwater maakt moet altijd een boiler hebben. Dit is een opslagvat voor warm water, vaak tussen de 150 liter en 300 liter. De Loria en de Toros Vision zijn beide combiwarmtepompen. Het verschil is dat de Loria de buitenlucht als bron gebruikt en de Toros Vision de bodem (brijn/water of water/water). Met deze oplossing is het mogelijk om volledig gasloos te worden.

Op basis van brontype:

Lucht is één van de bronnen waar je energie uit kan halen d.m.v. een warmtepomp. Er zijn meerdere plekken waar je deze lucht vandaan kan halen. Techneco heeft alleen lucht/water warmtepompen die energie halen uit de buitenlucht. Dit zijn de Elga hybride warmtepomp en de Loria lucht-water warmtepomp.

De tweede optie is de bodem of grondwater als energiebron. Dit zijn de grondgekoppelde warmtepompen. Deze kunnen ook wel water/water of brijn/water warmtepompen genoemd worden. In grote lijnen zijn er 2 type bodemsystemen, namelijk een gesloten- en een open bronsysteem. Voor individuele woningen is alleen een gesloten systeem reëel. Er gaan dan lussen de grond in waar water of brijn door stroomt. De bodem/grond om de lussen wordt gebruikt als buffer om te koelen of te verwarmen. Bij een gesloten bron is er geen contact met grondwater, dit is met een open bronsysteem wel het geval. De Toros Vision combiwarmtepomp en de Aquatop zijn beide grondgekoppelde warmtepompen.

Een warmtepomp zet energie uit zijn omgeving om in nuttige warmte. De energie uit zijn omgeving is de bron. De bron kan de buitenlucht zijn of de bodem. Dit gebeurt met een vergelijkbaar principe als die van een koelkast. Waar de koelvloeistof in de koelkast gebruikt wordt om te koelen, wordt in een warmtepomp de vloeistof gebruikt om te verwarmen in de zomer en te koelen in de winter.

Bijna elke warmtepomp kan koelen, passief of actief. U moet er rekening mee houden dat het afgiftesysteem in uw woning (vloerverwarming of radiatoren) er ook geschikt voor moet zijn. Dit kunt u het beste navragen bij uw installateur. Voor een grondgekoppelde warmtepomp, zoals de Toros Vision combiwarmtepomp, raden wij sterk aan om ook te gaan koelen. Dit zorgt er namelijk voor dat de bron veel beter in balans is en dit bespaart aanzienlijk op de bronkosten.

Wat is het verschil tussen actief en passief koelen?
Bij actief koelen wordt de compressor gebruikt om de woning te koelen. Bij passief koelen alleen de circulatiepompen, de compressor blijft hierbij uit. Bij een warmtepomp die de buitenlucht als bron gebruikt, wordt er altijd actief gekoeld. Bij een grondgekoppelde warmtepomp kan dit zowel passief als actief zijn.

Bij grondgekoppelde warmtepompen waar de bron in de bodem zit, is er nagenoeg geen geluidsproductie. De warmtepomp binnenshuis maakt uiteraard wel geluid door de aanwezigheid van de circulatiepompen en compressor. Het geluid hiervan is vergelijkbaar met dat van een koelkast. Het geluidsvermogen van de Toros Vision combiwarmtepomp is tussen de 38 en 44 dB(A).

Bij warmtepompen die de buitenlucht gebruiken als bron is er een buitenunit waarin de ventilatoren en compressor zitten. Deze maken geluid. Tevens kunnen er trillingen worden doorgegeven aan de muur of dak/grond waarop de buitenunit staat. Dit is dan ook zeker een aandachtspunt bij de installatie van de buitenunit. Het geluid van een buitenunit is vergelijkbaar met een koelkast of vaatwasser. Het geluidsvermogen van de buitenunit van de Elga hybride warmtepomp is 62 dB(A).

Het rendement van een warmtepomp wordt aangegeven met de COP (Coefficient of Performance). Het geeft de verhouding aan tussen de geleverde warmte en de toegevoegde elektriciteit.
Hoe hoger de COP, hoe beter. De COP kan bijvoorbeeld 4 zijn, dit betekent dat er 4 keer zoveel warmte de warmtepomp uitgaat als er elektriciteit ingaat.

Voorbeeld: De Elga hybride warmtepomp levert 4,2 kW aan warmte bij een buitentemperatuur van 7 graden en een cv-watertemperatuur van 35 graden (A+7/W35). De Elga verbruikt hiervoor 0,9 kW aan elektriciteit. Dit betekent dat de COP ongeveer 4,6 is.

Techneco geeft garantie aan erkende installateurs. De garantie voor de warmtepompen zijn 2 jaar op volledige werking en 5 jaar op onderdelen. De garantie wordt afgegeven aan de installateur als het garantieformulier volledig is ingevuld.

De geluidsdrukniveau is de gemeten dB(A) van de warmtepomp op een bepaalde afstand in een gecontroleerde omgeving en volgens de norm NEN-EN 12102 (ISO 9614).

Het geluidsvermogenniveau is het vermogen in dB(A) dat de warmtepomp levert in alle richtingen en onafhankelijk van de omgeving. Het geluidsvermogenniveau wordt berekend aan de hand van de gemeten geluidsdrukniveau die wel afhankelijk is van de omgeving. De berekende dB(A) is dus het vermogen dat de bron (de warmtepomp) aan geluid levert, maar niet meetbaar is. Voor meer informatie over geluidsvermogenniveau (geluidsintensiteit), zie wikipedia.org

Load More

Elga hybride warmtepomp

Het is mogelijk om met de Elga te koelen. Wel is het van belang dat het afgiftesysteem geschikt is om te kunnen koelen. Als u bijvoorbeeld radiatoren heeft dan raden wij af om met de Elga te gaan koelen. Het meest geschikte afgiftesysteem is vloerverwarming.

Indien u een zoneregeling/naregeling gebruikt dan is het van belang dat deze ook een koelfunctionaliteit heeft. Indien de zoneregeling/naregeling geen koelfunctionaliteit heeft, dan is het niet mogelijk om met de Elga te koelen.

Bent u particulier?
Heeft u als particulier twijfels of uw woning geschikt is voor koelen. Neem dan contact op met uw installateur. Hij kan u hierover verder adviseren.

Als uw afgiftesysteem geschikt is om te koelen (zie kan ik met de Elga koelen?), dan zijn er een aantal manieren om met de Elga te kunnen koelen. Afhankelijk van de installatie kunt u van één van deze opties gebruik maken.

 • Thermostaat met koelfunctie-ondersteuning
  In de ontwerphandleiding staan de thermostaten vermeld die compatibel zijn met de Elga en ook of de thermostaat de functie ‘automatisch koelen’ ondersteunt. Met deze functie kan met behulp van de thermostaat de Elga in koelbedrijf worden gezet. De koelknop op de Elga moet wel bediend zijn en dipswitch A6 moet op OFF staan om van deze functie gebruik te kunnen maken. Met de [koel-verwarmen] knop op de thermostaat kan de Elga vervolgens in verwarmings- of koelbedrijf worden gezet.
 • Thermostaat zonder koelfunctie-ondersteuning
  Thermostaten die de functie ‘automatisch koelen’ niet ondersteunen, kunnen de Elga niet via de thermostaat in koelbedrijf zetten. Om met de Elga te kunnen koelen zal de koelknop op de Elga bediend moeten zijn en geen warmtevraag vanuit de thermostaat aanwezig moeten zijn. Bij geen warmtevraag vanuit de thermostaat zal de Elga het zien als een koelvraag en zal dan gaan koelen. Ook moet dipswitch A6 op ON staan.
 • Thermostaat (weersafhankelijk) met zoneregeling/naregeling
  Als de installatie is voorzien van een zoneregeling/naregeling dan zal de Elga met de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat weersafhankelijk worden aangestuurd. Deze thermostaat hangt vaak naast de Elga.
  Om met de Elga te kunnen koelen moet de zoneregeling/naregeling voorzien zijn van koelfunctionaliteit. Als er geen koelfunctionaliteit aanwezig is dan is het niet mogelijk om met de Elga te koelen.
  Om met de Elga te kunnen koelen zal de koelknop op de Elga bedient moeten worden en een koelvraag signaal vanuit de zoneregeling/naregeling aanwezig moeten zijn op de ‘extra functionaliteitenkabel’, oftewel groene klemmenstrook onder de Elga op klemmen 28 en 29. Ook moet het zomer/winter contact aangesloten zijn op klemmen 23, 24, 25 en moet dipswitch A6 op ON staan. Voor meer informatie verwijzen zij naar de installateurshandleiding.
 • Thermostaat (weersafhankelijk) zonder zoneregeling/naregeling
  Als de thermostaat en de Elga volledig weesafhankelijk regelt, oftewel parameter 29 staat op 1 en dipswitch B2 staat op ON, dan kan met de Elga gekoeld worden door de koelknop op de Elga te bedienen. De Elga zal dan volledig volgens de koellijn gaan koelen. Ook moet dipswitch A6 op ON staan.

Lees eerst de storingscode af met behulp van het boeksymbool op het bedienpaneel van de Elga of met de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat, zo weet u welke storing de Elga heeft. Raadpleeg daarvoor hoe kan ik de storingscode van de Elga aflezen?

Bent u particulier (eindgebruiker)?
Neem contact op met uw installateur. Uw installateur is verantwoordelijk voor servicewerkzaamheden aan uw Elga en ook is uw installateur bekend met uw huisinstallatie. Indien uw installateur ondersteuning wenst dan kan deze contact opnemen met Techneco.

Bent u installateur?
Bekijk de storingsomschrijving en de mogelijke oplossingen in de installateurshandleiding. Indien u ondersteuning vanuit Techneco wenst dan kunt u op locatie bij de warmtepomp de technische helpdesk bellen of u kunt het stel uw vraag formulier gebruiken om uw vraag aan ons door te geven. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Meer weten over de service van Techneco voor installateurs? Zie onze storing melden pagina.

Tijdens koelbedrijf werkt de Elga met een koellijn. Deze koellijn is noodzakelijk om condensvorming te voorkomen. De koellijn bepaalt uiteindelijk de gewenste aanvoertemperatuur aan de hand van de gemeten buitentemperatuur.

Door de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur af te lezen kan worden bepaald of de Elga naar behoren functioneert.
De aanvoertemperatuur kunt u aflezen onder parameter 17 in het parameter menu INSTAL INSTELLING op de Honeywell Chronotherm Touch Modulation thermostaat. Raadpleeg hiervoor Hoe wijzig ik de parameters van de Elga?.
Als de gemeten aanvoertemperatuur overeenkomt met de gewenste aanvoertemperatuur van de koellijn, dan functioneert Elga naar behoren.

Raadpleeg hiervoor de ontwerphandleiding van de Elga, hierin staan alle thermostaten vermeld die compatibel zijn met de daarbij bijbehorende opmerkingen.

De stooklijn (dipswitch A1 + A3) heeft invloed op het regelgedrag van de Elga. Bij de inbedrijfstelling zal de stooklijn ingesteld moeten worden op het afgiftesysteem en de isolatie van de woning. In de onderstaande tabel staan adviesinstellingen. Indien blijkt dat de ingestelde stooklijn na een periode niet voldoet dan kunt u de stooklijn wijzigen. De stooklijnen staan vermeld in de installateurshandleiding met de daarbij behorende dipswitchs instellingen.

Afgiftesysteem: Isolatie woning: Dipswitch advies:
Alleen vloerverwarming Goed A1 = off, A3 = on
Alleen vloerverwarming Matig – slecht A1 = on, A3 = on
Alleen LT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
Alleen LT-radiatoren Matig – slecht A1 = on, A3 = off
Alleen HT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
Alleen HT-radiatoren Matig – slecht A1 = on, A3 = off
LT- en LH-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
LT- en LH-radiatoren Matig – slecht A1 = on, A3 = off
Vloerverwarming + LT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = on
Vloerverwarming + LT-radiatoren Matig – slecht A1 = off, A3 = on
Vloerverwarming + HT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
Vloerverwarming + HT-radiatoren Matig – slecht A1 = off, A3 = off

Dit is normaal. Als de slaapstandfunctie ingeschakeld is met dipswitch A5, dan wordt na 10 uur geen warmtevraag de buitenunit in hibernatie gebracht om zo energie te besparen. Hierdoor krijgt de sensor in de buitenunit geen spanning en geeft daardoor geen actuele buitentemperatuur meer door. De laatst doorgegeven buitentemperatuur zal worden weergegeven op de thermostaat.

Indien u graag altijd een actuele buitentemperatuur op de thermostaat wenst, zou u een externe buitentemperatuur kunnen laten plaatsen of de slaapstandfunctie uitschakelen. Door de slaapstandfunctie uit te schakelen zal het spanningsverbruik, bij geen warmtevraag, hoger zijn.

De Elga is ontworpen om samen met de cv-ketel in een hybride opstelling een woning te verwarmen. De cv-ketel zal de woning op temperatuur brengen en de Elga zal de woning op temperatuur houden met behulp van de buitenunit. De voorwaarden die ervoor zorgen dat de cv-ketel wordt aangestuurd zijn:

 • De warmtevraag in de woning is 1°C of hoger
 • De retourtemperatuur is 45°C of hoger
 • De graadminutenregeling (Elga constateert dat de woning niet binnen een bepaald tijdsbestek op temperatuur komt)
 • De buitentemperatuur is 4°C of lager (bij 6°C buitentemperatuur zal de Elga weer vrijgesteld worden om de woning te verwarmen)

Een lichte bevriezing is normaal. Indien de buitenunit veel ijsvorming heeft en de luchtstroom hierdoor wordt beïnvloed, dan is dit niet normaal. Oorzaken kunnen zijn:

 • Condenswater van de ontdooicyclus kan niet goed worden afgevoerd, waardoor het water weer aanvriest.
 • Niet voldoende beschikbare systeeminhoud van 25 liter in het afgiftesysteem.
 • Geen buffervat van minimaal 25 liter en een bypass aanwezig in het afgiftesysteem bij aanwezigheid van een zoneregeling/naregeling.
 • Buitenunit wordt niet minimaal 20 minuten aangestuurd om een ontdooicyclus op gang te brengen. Oorzaak is meestal te herleiden doordat de zoneregeling/naregeling de Elga niet lang genoeg aanstuurt. Mogelijke oplossingen kunnen zijn:
  • De stooklijn verlagen. Hierdoor wordt een lagere aanvoertemperatuur aangemaakt en zal de zoneregeling/naregeling langer de Elga aansturen om de woning op temperatuur te brengen en dus ook de ontdooicyclus op gang te brengen.
  • De minimale ‘aan’ en/of ‘uit’ tijd van de zoneregeling instellen (indien aanwezig). Hierdoor wordt de Elga minimaal ‘aan’ en/of ‘uit’ gestuurd, waardoor de Elga langer wordt aangestuurd en de ontdooicyclus op gang gebracht kan worden.

Het is mogelijk om de Elga weersafhankelijk aan te sturen. Om dit te realiseren zal de Elga en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat weersafhankelijk ingesteld moeten worden. Voor het instellen van de thermostaat parameters verwijzen wij naar hoe wijzig ik de parameters van de Elga? U gaat dan naar het INSTALL INSTELLINGEN menu in plaats van INSTALL KETEL menu. Ook adviseren wij een externe buitenvoeler te plaatsen die aan de noordgevel van de woning geplaatst wordt, zodat er geen externe oorzaken zijn die de gemeten temperatuur beïnvloeden (zoals de zon bijvoorbeeld).

Ga als volgt te werk:

 • Sluit de externe buitenvoeler aan
 • Zet op de Elga dipswitch B1 en B2 op ON
 • Stel parameter 29 op de thermostaat op 1
 • Stel parameter 30 op de thermostaat in op een stooklijn die overeenkomt met het afgiftesysteem. Adviesinstellingen zijn:
  • Stooklijn 5 – 8: alleen vloerverwarming (verdeler zonder menging)
  • Stooklijn 10 – 20: radiatoren of radiatoren en vloerverwarming (mengverdeler met pomp)
 • Stel de ingestelde temperatuur op de thermostaat in op 22°C of hoger

De Elga en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat zijn nu weersafhankelijk ingesteld.

Als u meer wilt weten over weersafhankelijke regeling dan verwijzen wij u naar de installateurshandleiding.

Het hydraulisch aansluiten van de Elga kan op 2 manieren:

 • Met een openverdeler (serie-opstelling)
 • Zonder openverdeler (parallelopstelling)

Serie-opstelling:
Bij een serie-opstelling zijn geen terugslagkleppen in de hydraulische installatie noodzakelijk.
Zet dipswitch B3 wel op ON, zodat de Elga weet dat hij zorgt voor de flow naar het afgiftesysteem.

Parallelopstelling:
Bij een parallelopstelling is het wel noodzakelijk om terugslagkleppen in de hydraulische installatie te plaatsen. De locatie van de terugslagkleppen zijn als volgt:

 • In de aanvoerleiding van de Elga
 • In de aanvoer- of retourleiding van de cv-ketel, afhankelijk van de positie van de driewegklep

De positie van de driewegklep in de cv-ketel bepaalt uiteindelijk de locatie van de terugslagklep. Bijvoorbeeld: Als de driewegklep in de cv-ketel aanwezig is in de retourzijde, dan moet de terugslagklep geplaatst worden in de retourleiding.

Let op: Zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep in de richting van de flow wordt gemonteerd.

 

Omdat het Evohome systeem geen koelfunctionaliteit ondersteunt is het niet mogelijk om met het Evohome systeem te koelen. Ons antwoord op de hierboven gestelde vraag is dan ook ‘Nee, het is niet mogelijk om met een Evohome systeem te koelen’.

Echter als de vraag is of er een optie is om toch met het Evohome systeem te kunnen koelen, dan is ons antwoord ‘Ja, maar wij ondersteunen deze optie niet’.

Wij ondersteunen deze optie niet, omdat het afwijkend gedrag van de eindgebruiker vraagt. In plaats van de gewenste temperatuur op de thermostaat te verlagen moet juist de temperatuur verhoogd worden, oftewel een warmtevraag gevraagd worden. De warmtevraag signaal stuurt dan de Elga aan. Dit signaal is aangesloten op de extra functionaliteitenkabel, oftewel op de klemmen 30 en 31 (vrijgave verwarmen). Door dit signaal parallel door te verbinden naar de klemmen 28 en 29 (vrijgave koelen) wordt de warmtevraag signaal gezien als een koelvraag signaal. Door vervolgens de Elga in koelbedrijf te zetten met behulp van de koelknop op de Elga, zal de Elga gaan koelen. Wel moet dipswitch A6 op ON staan.

Hieronder een korte samenvatting voor het aansluiten:

 • Sluit het warmtevraag signaal van de zoneregeling/naregeling aan op klemmen 30 en 31
 • Verbind klem 30 door naar klem 28
 • Verbind klem 31 door naar klem 29
 • Het warmtevraag signaal is nu aangesloten op de vrijgave voor verwarmen en koelen contacten

Zie voor verdere informatie de schema’s achter in de installateurshandleiding.

Het aantal benodigde onderdelen voor de installatie van een Elga hangt af van de huidige installatie, plaats van de buitenunit en de voorkeur van de installateur. Over het algemeen zijn de volgende extra onderdelen nodig:

 • Bevestiging
  • 3 x bevestigingsmateriaal voor de binnenunit op de wand. Gebruik, afhankelijk van het soort wand, de juiste schroeven en pluggen.
 • Hydraulisch (er zijn 2 mogelijkheden, voor meer informatie zie hoofdstuk 4.2.1 in de installateurshandleiding)
  • Parellel
   • Cv-leiding (22 mm) (voor verbinding tussen Elga en cv-installatie)
   • 2 x T-stuk (22 mm)
   • 4 x puntstuk knel (1”-22 mm)
   • Fitterstape
  • Open verdeler in serie
   • Cv-leiding (22 mm) (voor verbinding tussen Elga en cv-installatie)
   • 1 x 1” open verdeler
   • 1 x inregelafsluiter (stadsverwarming)
   • 4 x puntstuk knel (1”-22 mm)
   • Fitterstape
  • Koude technisch
   • Koudemiddel leiding 1/4” en 3/8” (voor verbinding tussen Elga en buitenunit)
   • Benodigde (flare)koppelingen
  • Elektrisch
   • Wandcontactdoos (met 1,5 kW elektrisch vermogen vrij beschikbaar op de betreffende groep)
   • Vier-aderige kabel (4*1,5 mm2) (voor voeding van buitenunit vanaf Elga)
   • Twee-aderige zwakstroom signaalkabel (minimaal 0,14 mm2) voor de verbinding tussen Elga en de kamerthermostaat
   • Twee-aderige zwakstroom signaalkabel (minimaal 0,14 mm2) voor de verbinding tussen Elga en de ketel
   • De optionele extra buitenvoeler dient drie-aderig afgeschermd bekabeld te worden

U kunt hiervoor de quickstart handleiding van de Elga gebruiken. De handleiding helpt u stapsgewijs door de inbedrijfstelling heen.

Een debietstoring kan meerdere mogelijke oorzaken hebben. Mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • Onvoldoende systeemdruk in de leidingen
 • Geen flow aanwezig in het afgiftesysteem (geen zones open en/of geen bypass aanwezig)
 • Aanwezigheid van lucht in het systeem en/of bij de Elga. In de Elga is een ontluchtingsnippel aanwezig aan de bovenzijde van warmtewisselaar.
 • De circulatiepompen van de Elga en cv-ketel zijn niet goed op elkaar ingeregeld. Gezien de Elga een flowstoring geeft betekent dit vaak dat de circulatiepomp van de cv-ketel de flow van de Elga wegdrukt. De circulatiepomp van de cv-ketel zal dan verlaagt moeten worden of indien dit niet mogelijk is dan zal de circulatiepomp snelheid van de Elga verhoogt moeten worden. Gebruik voor het inregelen van de circulatiepompen de Quickstart handleiding van de Elga, hierin staat stapsgewijs omschreven hoe de circulatiepompen op elkaar kunnen worden ingeregeld.
 • Terugslagklep verkeerd om en/of op de verkeerde plek gemonteerd

Als de bovenstaande punten geen oplossing biedt dan kan overwogen worden om de duo inzetbaarheid met dipswitch A2 eraf te halen.

De 4°C grens is de economische grens van de Elga. Bij 4°C buitentemperatuur zal de Elga de buitenunit niet meer aanspreken om de woning te verwarmen. Deze grens is ooit bepaald aan de hand van toenmalige gas en elektra prijzen. Omdat gas en elektra prijzen fluctueren is het mogelijk om deze grens te wijzigen of uit te zetten.

 • Uitzetten
  Zet dipswitch B8 on ON
 • Wijzigen
  Wijzig parameter 62 met behulp van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat (zie: hoe wijzig ik de parameters van de Elga?). De ingevulde waarde is de hoeveelheid graden dat de grens in mindering wordt gebracht
  (voorbeeld: 4°C – P62 = grens buitentemperatuur)

Als de Elga geen storingen geeft met behulp van het boeksymbooltje, dan zou het betrekking kunnen hebben op het regelgedrag en/of hoe de Elga ingezet wordt. In het document Energiebesparing Elga staan alle aandachtspunten vermeld die invloed kunnen hebben op de besparing. Deze punten kunt u, eventueel met de eindgebruiker, doorlopen. Hoe dan ook is de energiebesparing altijd afhankelijk van de woning en het gewenste comfort.

Controleer of parameter 13 op de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat op 1 staat. Tijdens de inbedrijfstelling moet deze op 1 worden gezet, wordt dit niet gedaan dan kan op warme dagen de thermostaat een warmtevraag creëren en de Elga aansturen. Om dit te vermijden moet de koelfunctie van de thermostaat altijd worden vrijgegeven door parameter 13 op 1 te zetten.

Voor meer uitleg hoe u de parameter kunt wijzigen zie hoe wijzig of lees ik de paramaters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat af?

Dit kan 3 mogelijke oorzaken hebben, namelijk:

 • Bij een aan/uit-aansturing van de cv-ketel is de aanvoertemperatuur te hoog ingesteld

De Elga stuurt de cv-ketel aan en maakt een aanvoertemperatuur aan, zoals deze is ingesteld op de cv-ketel. De Elga kijkt met sensor NTC2 naar de aanvoertemperatuur van de gezamenlijke leiding naar het afgiftesysteem. Als de aanvoertemperatuur overeenkomt met de gewenste aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn dan zal de Elga stoppen met de cv-ketel aansturen. Omdat de circulatiepomp blijft draaien is er nog flow aanwezig en zal het te hoog aangemaakte aanvoertemperatuur van de cv-ketel zich mengen met het water in de cv-leidingen, waardoor de aanvoertemperatuur in de leidingen weer zal dalen onder de gewenste aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn, waardoor de Elga vervolgens weer de cv-ketel zal aansturen. Dit veroorzaakt dan het pendelen van de cv-ketel.

Oplossing: Verlaag de aanvoertemperatuur van de cv-ketel. Stel de aanvoertemperatuur zodanig in dat de maximaal aangemaakte aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn wel behaald kan worden. Bijvoorbeeld als de stooklijn staat ingesteld op vloerverwarming hoog (dipswitch A3 en A1 op ON) dan is de maximale gewenste aanvoertemperatuur 50°C bij -10°C buitentemperatuur. Stel maximale aanvoertemperatuur van de cv-ketel dan in op 50°C.

 • Temperatuursensor NTC2 te dichtbij de cv-ketel gemonteerd

Als sensor NTC2 te dicht bij de cv-ketel gemonteerd is dan kan dit een hogere/afwijkende aanvoertemperatuur meten. Hierdoor kan de aanvoertemperatuur hoger uitkomen dan de gewenste aanvoertemperatuur volgens de ingestelde stooklijn, waardoor de Elga stopt met de ketel aansturen. Als de aanvoertemperatuur in de leiding weer onder de gewenste aanvoertemperatuur komt, dan zal de Elga de cv-ketel weer aansturen en gaat vervolgens pendelen.

Oplossing: Verplaats de sensor (NTC2) verder op het leidingwerk, zodat er meer mengwater beschikbaar is en een realistische aanvoertemperatuur gemeten kan worden.

 • Flowstoring van de Elga

In een bepaalde situatie kan het zo zijn dat de Elga de cv-ketel aanstuurt en de circulatiepomp van de cv-ketel de flow van de Elga wegdrukt en de Elga vervolgens een flowstoring registreert en weer geeft met behulp van het boeksymbool op de Elga. De Elga stopt vervolgens met de cv-ketel aansturen, waardoor de circulatiepomp van de cv-ketel stopt. De flowstoring is vervolgens niet meer aanwezig en de Elga valt weer in normaal bedrijf en stuurt vervolgens weer de cv-ketel aan om aan de huidige verwarmingsvraag te voldoen, waardoor vervolgens het pendelen van de cv-ketel en ook de Elga ontstaat.

Oplossing: Regel de circulatiepompen zodanig op elkaar in dat deze situatie niet ontstaat. Verlaag, indien mogelijk, altijd eerst de maximale snelheid van de circulatiepomp van de cv-ketel. Indien dit niet mogelijk is, verhoog dan de snelheid van de Elga circulatiepomp. Raadpleeg de Quickstart handleiding van de Elga voor meer uitleg over het inregelen van de circulatiepompen.

Foutmelding CV-ketel
De ketel geeft via OpenTherm aan de Elga door dat de CV-ketel een foutmelding heeft. Als de CV-ketel een sto-ringscode doorgeeft via OpenTherm kan deze uitgelezen worden onder parameter P87.

Remedie: los de storing op en reset de CV-ketel. Mogelijke storingen kunnen zijn: te lage waterdruk, te hoge tem-peratuur (flow CV-ketel), geen gasdruk, etc. Verder wordt verwezen naar de handleiding van de CV-ketel.

Communicatieprobleem met de OpenTherm CV-ketel
Controleer of de kabel tussen de OpenTherm CV-ketel en de Elga-print goed is aangesloten.

Mogelijk is bij de aansluitkroonsteen van de ketel de keuze tussen aan/uit of OpenTherm verkeerd aangesloten. Ook kan het zijn dat er een instelling in het menu van de ketel naar OT worden gewijzigd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de CV-ketel. Controleer of CV-ketel een OpenTherm aansluiting heeft.

Het kan zijn dat de OpenTherm implementatie van de CV-ketel niet compatibel is met die van de Elga. In dit geval kan men de CV-ketel via een aan/uit contact aansturen. Zie schema K2, K4, K6 enz.

Communicatieprobleem met OpenTherm thermostaat
Controleer of het display van de thermostaat oplicht; dit is een aanduiding dat er wel voeding is. Reset eventueel de Elga door de 230V stekker uit het stopcontact te nemen en er weer in te steken.Controleer of de kabel tussen de thermostaat en Elga in orde is, sluit hiervoor de thermostaat aan via een kort kabeltje direct aan op de Elga.

Sensor fout: NTC2
De meegeleverde temperatuursensor voor de aanvoer (NTC2) geeft een storing.

 • Controleer of deze goed is aangesloten op de groene stekker.
 • Controleer de sensor

Sensor fout: NTC1
De meegeleverde temperatuursensor voor de retour (NTC1) geeft een storing.

 • Controleer of deze goed is aangesloten op de groene stekker.
 • Controleer de sensor.

(Extra) buitenvoeler storing
De extra buitenvoeler is actief als dipswitch B1 op ‘ON’ staat. Als dipswitch B1 op ‘OFF’ staat, komt er nooit een buitenvoelerstoring.

Debietstoring Elga
De Elga registreert een debietstoring (flowschakelaar in de Elga niet geschakelde en circulatiepomp aan).

 • Controleer of de afsluiters van de Elga en het CV-systeem open staan.
 • Controleer of alle radiatoren en/of vloerverwarmingsgroepen openstaan.
 • Controleer ook of de Elga ontlucht is en of de circulatiepomp in de Elga draait.
 • Controleer of het filter in de Elga schoon is. Het filter is aangesloten op de onderste aansluiting van de warmtewisselaar in de Elga.
 • Als deze storing voorkomt zodra de CV-ketel wordt ingeschakeld moeten de circulatiepompen beter op elkaar worden afgesteld, zie hiervoor hoofdstuk 7.
 • Controleer indien nodig ook of de debietschakelaar vrij kan bewegen.
Communicatieprobleem met Intesisbox en Toshiba-print

 • Controleer kabel tussen de Elga-print en de Intesisbox De kabelvolgorde op de Elga-print is van links naar rechts: Niets-Oranje-Wit (gezien vanaf de voorzijde).
 • Controleer of het schakelaartje vooraan op de Elga-print op “run ”staat.
 • Controleer de dipswitches op de Intesisbox. Zie elektrisch schema in hoofdstuk 16 van de installateurshandleiding.

Toshiba-print heeft een storing
De Elga krijgt van de Toshiba een foutmelding. De foutmelding kan uitgelezen worden onder parameter P86. Zie hoofdstuk 12.4 in de installateurshandleiding voor de storingscodes.

Deze storing kan tijdelijk voorkomen bij het opstarten van de Elga. Na maximaal 15 minuten verdwijnt deze dan automatisch.

Voor meer uitleg hoe u de parameter kunt aflezen, zie: hoe wijzig of lees ik de paramaters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat af?

Aflezen op de Elga:
De Elga geeft met behulp van het boeksymbool op het bedieningspaneel de storingscode weer. Het boeksymbool knippert 9 keer achtereenvolgens en één van de knippers is een lange knipper. De lange knipper is de storingscode van de Elga. U kunt de knippers gaan tellen nadat het boeksymbool een langere pauze heeft gehad. Vervolgens kunt u in de installateurshandleiding of in de veelgestelde vragen de storingsomschrijving en de mogelijke oplossingen terugvinden.

Aflezen op de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat:
Als u een Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat heeft dan kunt u de storingscode aflezen op de thermostaat door op [info] te drukken. De storingscode wordt dan weergegeven op het display van de thermostaat.

Het wijzigen of aflezen van de parameters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat, gaat als volgt:

 • Druk op [instellen]
 • Druk 5 seconden lang op de ruimte tussen [scherm] en [klaar] totdat INSTALL INSTELLINGEN op het scherm verschijnt
 • Druk op [instellen]
 • De parameters worden links weergegeven en rechts is de ingestelde waarde.
 • Ga met de linker pijltoetsen naar de gewenste parameter
 • Wijzig de ingestelde waarde met de rechter pijltoetsen
 • Bevestig door op [klaar] te drukken

Het wijzigen van de parameters van de Elga kan met behulp van de Honeywell Touch modulation thermostaat. Hieronder wordt uitgelegd hoe u de parameters kunt wijzigen.

 • Druk op [instellen]
 • Druk 5 seconden lang op de ruimte tussen [scherm] en [klaar] totdat INSTALL INSTELLINGEN op het scherm verschijnt
 • Druk op de pijl naar boven, zodat INSTALL KETEL op het scherm komt te staan
 • Druk op [instellen}
 • U zit nu in het parametermenu voor de Elga. Links is de parameter en rechts is de ingestelde waarde.
 • Ga naar de gewenste parameter met de linker pijltoetsen
 • Wijzig de parameter met de rechter pijltoetsen
 • Druk op [klaar] om de wijziging te bevestigen

Mijn thermostaat heeft geen INSTALL KETEL menu, wat nu?
De huidige firmware versie op de Elga ondersteund deze menu optie niet. Op de Elga moet minimaal firmware versie 15.3 aanwezig zijn om deze menu optie te kunnen ondersteunen. Een firmware update is dan noodzakelijk, hiervoor kunt u contact opnemen met uw installateur.

U heeft een Elga met een Carrier buitenunit
Als u een Elga met een Carrier buitenunit heeft dan is het helaas niet mogelijk om parameters te wijzigen.

Servicetool voor installateurs
Voor installateurs is het mogelijk om met behulp van een servicetool de parameters te wijzigen. Neem hiervoor contact met ons op voor de mogelijkheden. De servicetool is niet bestemd voor eindgebruikers.

De huidige firmware versie op uw Elga ondersteund de INSTAL KETEL menu niet. Op de Elga moet minimaal firmware versie 15.3 aanwezig zijn. U kunt de firmware update met behulp van de servicetool. Heeft u als installateur geen servicetool, neem dan contact op met Techneco.

Bent u particulier (eindgebruiker)?
Neem dan contact op met uw installateur.

De Elga kan in bijna elk huis worden geplaatst. De Elga werkt samen met elke cv-ketel en is zeer compact (kleiner dan de cv-ketel). De woning moet zijn geïsoleerd, anders zal de Elga bijna geen besparing op de energierekening geven. Heeft u vloerverwarming in de woning? Dan is de kans zeer groot dat u een mooie besparing kan realiseren.

Heeft u ouderwetse radiatoren of heeft u vragen over de isolatie van uw woning? Neem dan contact op met één van onze ervaren installateurs. Vind een installateur bij u in de buurt door middel van de besparingstool.

Wilt u een persoonlijke besparingsberekening of een persoonlijk advies? Vul dan ook onze besparingsberekening in en u krijgt ook meteen de installateurs bij u in de buurt.

Ga naar besparen-warmtepompen.nl.

De Elga is te koop bij de installateur bij u in de buurt. Techneco heeft een zeer uitgebreid installateursnetwerk door heel Nederland. Vul de besparingstool in, hier kunt u meteen in contact komen met een installateur/verkooppunt bij u in de buurt. Ga naar: besparen-warmtepompen.nl.

Heeft u al een voorkeur voor een installateur en staat deze niet in ons installateursnetwerk? Geen probleem, wij zouden u dan willen vragen om de installateur contact met ons op te laten nemen.

Met de Elga is het mogelijk om 50% tot 90% op gas te besparen voor het verwarmen van uw huis. Hieronder staat een tabel met daarin een overzicht per verbruik wat u kan besparen.

Persoonlijke besparingsberekening? Ga dan naar besparen-warmtepompen.nl

U heeft een woning met 
een cv-ketel Stadsverwarming
Gasverbruik per jaar (m3) Besparing per jaar Warmte per jaar (GJ) Besparing per jaar
1500 € 191 34 € 263
1800 € 239 43 € 329
2100 € 287 51 € 395
2500 € 319 57 € 439
3000 € 398 71 € 549
3500 € 478 86 € 659
Berekend met een gemiddelde gasprijs van 0,60 per m3, een elektriciteitsprijs van € 0,19  per kWh en warmteprijs van € 24,- per GJ. Deze berekeningen zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend

Load More

Loria lucht/water warmtepomp

Een aantal aandachtspunten voor het elektrisch aansluiten van de Loria zijn:

 • Er hoeft geen drie-fase aansluiting in de woning aanwezig te zijn, maar 3 afzonderlijke groepen
 • De 3 groepen voorzien de volgende componenten van voeding:
  • De buitenunit en (met behulp van de 4-aderige kabel) de besturingsprinten in de binnenunit
  • De naverwarmer (cv-element) in de binnenunit
  • Indien aanwezig: de sanitair warmwater element (ssw-element) in de boiler
 • De afzekering van de 3 groepen is 16A, behalve bij de Loria 6008 en 6010.
  Deze modellen hebben een buitenunit met een hoger vermogen, waardoor de buitenunit een afzekering van 20A nodig heeft.
 • Gebruik automaten met een C-karakteristiek
 • Kabel advies: bij een afzekering van 16A 3×1.5mm2 en bij 20A 3×2.5mm2. Kabel tussen de buitenunit en binnenunit is 4×1.5mm2.

Hieronder staat een overzicht voor de benodigde afzekeringen per model:

Modelbuiten-/binnenunitsww-elementcv-element
Loria 600416A16A16A
Loria 600616A16A16A
Loria 600820A16A16A
Loria 601020A16A16A

De Loria heeft geen drie-fase aansluiting nodig, maar 3 groepen. Zie hieronder de benodigde aansluitingen:

Modelbinnen-/buitenunitsww-elementcv-element
Loria 600416A16A16A
Loria 600616A16A16A
Loria 600820A16A16A
Loria 601020A16A16A

De automaten moeten een C-karakteristiek hebben.

Kabel advies: bij een afzekering van 16A 3×1.5mm2 en bij 20A 3×2.5mm2. Kabel tussen de buitenunit en binnenunit is 4×1.5mm2.

Het is niet mogelijk het legionella programma op een ander tijdstip in te stellen. Het programma staat standaard vanuit de fabriek ingesteld op vrijdag om 03:00 uur. Wil u toch heel graag dat het op een ander tijdstip gebeurt dan zou u de datum en tijd afwijkend kunnen instellen van de werkelijke datum en tijd.

Ja, die is nodig om het boilervat te beschermen.

Dat kan. Er is een hysterese van 7 graden aanwezig. Dat houdt in dat als het tapwater setpoint ingesteld staat op 55 graden. De Loria het tapwater pas weer gaat verwarmen bij een temperatuur onder de 48 graden.

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
3Hydraulisch debiet waterstroom
te laag
Regeling van de circulatiepompsnelheid te laag.
Vervuiling van de filterklep
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
5Aanvoerstemperatuur (T5) of
retour (T6) <2°C
Antivriesfunctie fout. Extra
warmtetoevoer losgekoppeld.

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
6Communicatiefout tussen de
interface-kaart en de regelaarkaart
van de warmtepomp
Controleer de bekabeling
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
19Testmodus actief
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
35Fout aanvoersensor warmtepomp
(T5)
Kortsluiting, sensor losgekoppeld of
gesneden. Defecte sensor. Andere
fout.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
36Fout retoursensor warmtepomp (T6) Kortsluiting, sensor losgekoppeld of gesneden. Defecte sensor. Andere fout.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
46Fout sensor circuit 2 (T12) Kortsluiting, sensor losgekoppeld of gesneden. Defecte sensor. Andere fout.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
48Fout buitentemperatuursensor (T7) Kortsluiting, sensor losgekoppeld of gesneden. Defecte sensor. Andere fout.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
47Fout boiler sanitair warmwater (T8) Kortsluiting, sensor losgekoppeld of gesneden. Defecte sensor. Andere fout.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
52Detectie van ijs op de aanvoer tijdens het ontdooien van de buitenunit (temperatuur <2 °C).Volume van het circulerend water is te laag (zie tabel 1.3, pagina
5)
.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
53Detectie van ijs op de retour tijdens het ontdooien van de buitenunit (temperatuur < 3 °C).Volume van het circulerend water is te laag (zie tabel 1.3, pagina
5)
.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
55Vorstbeveiliging van de warmtepompcircuit (met elektrische extra warmtetoevoer)
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
56Vorstbeveiliging van de actieve sanitair warmwater (met elektrische extra warmtetoevoer)
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
62Ontlasting – EJP of Ingang actief tarief
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
66Fout buitenunit (uitwendige oorzaak)Zie “8.3 Storingen buitenunit”, pagina 51
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
67Cyclus sanitair warmwater te lang
(> 6 uren).
Te veel gebruik tijdens dezelfde
cyclus.
Elektrisch element losgekoppeld.
Sensor onder elektrisch element
geplaatst.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
68Omgevingstemperatuur zone 1 ontbreekt wanneer de “invloed
van T-omgeving” (nr 33) is geactiveerd.
Parameter 33 gebruikt zonder omgevings-unit.
Omgevings-unit losgekoppeld of afwezig zijn.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
69Omgevingstemperatuur zone 2 ontbreekt wanneer de “invloed
van T-omgeving” (nr 53) is geactiveerd.
Parameter 53 gebruikt zonder omgevings-unit.
Omgevings-unit losgekoppeld of afwezig zijn.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
70Noodbedrijf actief
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
71Temperatuurcircuit 2 > 55 °CDefecte mengkraan.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
73Externe fout gerelateerd aan de invoer EX3Parameter 75 geregeld op:
1-> warmtepompvergrendeld
2-> zone 1 gestopt
3-> zone 2 gestopt
Externe fout.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
76Hydraulisch debiet zwakRegeling van de circulatiepompsnelheid te
laag. Vervuiling van de filterklep
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
131(Stop de unit als de kleine fout 3 in
1 uur 3 keer optreedt)
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
132Aanvoertemperatuur > 70 °C (T5)– Te lage systeemdruk
– Te lage systeeminhoud
– SSW-boiler temperatuur te hoog (bij zonnepanelen)
– Sensor niet in orde
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
148Fout anti-legionella-cyclusDe fout verschijnt wanneer 3 opeenvolgende tests hebben gefaald.Extra warmtetoevoer losgekoppeld.
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
180(Stop de unit als de kleine fout 52 in 1 uur 3 keer optreedt)
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
181(Stop de unit als de kleine fout 53 in 1 uur 3 keer optreedt)
Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
195Stop de unit als de kleine fout 67 3 keer na elkaar optreedt

Als de Loria warmtepomp een storing heeft dan kan (in de meeste gevallen) de Loria in noodbedrijf worden gezet. Noodbedrijf houdt in dat de Loria met behulp van het elektrisch element de woning gaat verwarmen. Hieronder staat stapsgewijs uitgelegd hoe u de Loria in noodbedrijf kan zetten.

 1. Houd 5 seconden het [sleutel symbool] ingedrukt totdat ‘No1’ in het display staat. Het display zal nu continu wisselen tussen de parameter (‘No..’) en de parameterwaarde.
 2. Druk op de [pijl naar beneden] totdat parameter 97 (‘No97’) in het scherm staat
 3. Druk op [OK] om de parameter te wijzigen
 4. Zet de parameter op 1 (noodbedrijf aan) met behulp van de [pijltoetsen]
 5. Druk op [OK] om de wijziging te bevestigen
 6. Druk op [ga terug]

De Loria staat nu in noodbedrijf. Het display geeft nu Er70 weer om aan te geven dat de Loria in noodbedrijf staat.

Let op: Noodbedrijf is een tijdelijke oplossing en het energieverbruik is aanzienlijk hoger tijdens normaal bedrijf.

Heeft u geen parameter 97?
Dan heeft u een eerdere firmware versie. Dan kunt u de Loria in noodbedrijf zetten door parameter 49 in te stellen op 1.

Het wijzigen of aflezen van de parameters van de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat, gaat als volgt:

 • Druk op [instellen]
 • Druk 5 seconden lang op de ruimte tussen [scherm] en [klaar] totdat INSTALL INSTELLINGEN op het scherm verschijnt
 • Druk op [instellen]
 • De parameters worden links weergegeven en rechts is de ingestelde waarde.
 • Ga met de linker pijltoetsen naar de gewenste parameter
 • Wijzig de ingestelde waarde met de rechter pijltoetsen
 • Bevestig door op [klaar] te drukken

In de ontwerphandleiding staan de thermostaten vermeld die compatibel zijn met de Loria. Ook staan hier eventuele opmerking bij vermeld. Voor installatie van de thermostaat verwijzen wij naar de  Loria installatiehandleiding voor de thermostaten.

Het is niet mogelijk om een zoneregeling/naregeling direct aan te sluiten op de Loria. Wel is het mogelijk een zoneregeling/naregeling in de installatie op te nemen. Hiervoor is een buffervat noodzakelijk. De Loria zal het buffervat op temperatuur houden en de zoneregeling/naregeling kan vervolgens een circulatiepomp aansturen. Voor meer informatie over de verschillende installatieontwerpen verwijzen wij naar de ontwerphandleiding van de Loria.

Zie hiervoor de meegeleverde tapwaterkit installateurshandleiding. Op pagina 10 vind u een afbeelding van alle elektrische componenten en waar deze aangesloten moeten worden op de Loria.

Om met de Loria te kunnen koelen zal op het bedieningspaneel van de Loria de MODE verandert moeten worden van verwarmingsbedrijf naar koelbedrijf. Om dit te kunnen doen zal eerst het verwarmingsbedrijf op ‘OFF’ moeten worden gezet, waarna vervolgens de warmtepomp in koelbedrijf kan worden gezet.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de Loria bedieningshandleiding of de instructie video.

Het is niet mogelijk de firmware te update van de Loria. De firmware is namelijk gebonden met de aanwezige hardware.

Met de Loria is het mogelijk om volledig gasloos te worden. De Loria kan de traditionele cv-ketel volledig vervangen. Dit betekent dat de Loria uw huis warm houdt en zorgt dat u warm water houdt voor bijvoorbeeld douchen. Naast dat u volledig van het aardgas kunt, bespaart de Loria ook energiekosten. Wilt u meer weten, vraag dan een persoonlijk advies aan bij een installateur bij u in de buurt. Door onze besparingstool in te vullen, weet u hoeveel u kan besparen op zowel uw energierekening als hoeveelheid CO2-uitstoot.

De Loria kan een intern boilervat of extern boilervat hebben voor warm water. De Loria Duo heeft een intern boilervat van 190 liter. De Loria (Solo) is leverbaar met een 200 of 300 liter boilervat. De Loria is ook te combineren met een zonnecollector, hiervoor zijn speciale boilervaten nodig van 300 of 500 liter.  In de ontwerphandleiding staat alle informatie over de verschillende systeemconcepten.

De automaten voor de zekering moeten karakteristiek C hebben.

In de Loria wordt het elektrisch verbruik van deze maand, vorige maand, dit jaar en en vorig jaar berekend en weergegeven. Deze gegevens zijn te zien in het informatie menu (knop met i) bij parameter 30 t/m 53.

Om een nauwkeurige meting te krijgen moeten de juiste vermogens worden ingesteld in het installateursmenu van de Loria, namelijk:

 • Elektrisch vermogen voor voorverwarming (parameter 80), zie onderstaande tabel voor de juiste vermogens.
 • Het tapwater elektrisch element (parameter 81) heeft een elektrisch vermogen van 1,6 kW. Alleen van toepassing bij een Loria met extern boilervat.
  Loria (duo) 6004 Loria (duo) 6006 Loria (duo) 6008 Loria (duo) 6010
  WOYA060LFCA WOYA060LFCA WOYA080LFCA WOYA100LFTA
kW (A-7/W35) 1.8 1.8 2.3 3.1

*alleen beschikbaar bij firmware 27.33 of hoger (zie parameter 9 in het parametermenu)

De Loria heeft een binnen- en buitenunit. De buitenunits van de Loria 6004 en 6006 hebben slechts een geluidsvermogen van 62 dB(A) op maximale capaciteit. Dit geluidsvermogen is bij een buitentemperatuur van 7 °C en het produceren van warm water van 55 °C  (A7/W55). Als de warmtepomp op nominaal niveau draait en op een temperatuurverschil van A7/W35 , voorverwarming of A7/W45 of ECOstand tapwater, dan is het geluidsniveau  nog lager.

Hieronder staat een tabel van de verschillende geluidsvermogens en geluidsdrukniveaus op 5 meter van de Loria’s.

Geluidsvermogen (A7/W55) buitenunit Geluidsdrukniveau op 5 meter
Loria (duo) 6004 62 db(A) 40
Loria (duo) 6006 62 db(A) 40
Loria (duo) 6008 69 db(A) 47
Loria (duo) 6010 68 db(A) 47

Er worden drie sensoren meegeleverd bij de koel-kit. De huidige aanwezigen sensoren in de Loria zijn namelijk niet geschikt voor koelen. De contacten van de sensoren kunnen namelijk gaan roesten door condensvorming. De twee sensoren in de aanvoer- en retourleiding van de Loria moeten om die reden vervangen worden. Indien een 2-zone-kit geplaatst is dan moet daarvan ook de sensor vervangen worden. Als geen 2-zone-kit geplaatst is dan houd u een sensor over.

Zie de installateurshandleiding voor de locaties van de sensoren in de warmtepomp:
Voor de Loria Solo zie onderdelen 28 en 29.
Voor de Loria Duo zie onderdelen 25 en 26.

Load More

Toros Vision combiwarmtepomp

Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
1Storingscode 1 geeft aan dat de warmtepomp een hoge druk (HD) storing heeft. De oorzaak hiervan kan te weinig stroming in het afgiftesysteem of tapwater laadcircuit zijn. Controleer de doorstroming van het afgiftesysteem en tapwatersysteem (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
2Storingscode 2 geeft aan dat de warmtepomp een lage druk (LD) storing heeft. De oorzaak hiervan kan zijn een te koude bron of te weinig stroming aan bronzijde.Controleer deze zaken (temperaturen, afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen). Als de LD-storing ook na enkele uren stilstaan na resetten direct weer optreedt, is een koudemiddellek waarschijnlijk de oorzaak. Neem dan contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
3Storingscode 3 geeft aan dat er onvoldoende stroming aan CV-zijde is.Controleer de doorstroming aan CV-zijde (ook tapwaterbedrijf, afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
4Storingscode 4 geeft aan dat de maximale condensor uittredetemperatuur (CV-zijde) is overschreden.Dit kan tijdens tapwaterbedrijf (anti-Legionella-cyclus) of CV-bedrijf voorkomen. Controleer de doorstroming van het tapwater laadcircuit en het CV-systeem (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen). Neem, als dit vaker voorkomt, contact met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
5Storingscode 5 geeft aan dat de vorstgrens aan CV-zijde is onderschreden tijdens compressorbedrijf.De compressor levert onvoldoende warmte. Controleer de instellingen, systeemdruk, ontlucht en neem indien nodig contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
19Storingscode 19 geeft aan de testmodus actief is.Dit komt alleen bij handmatig bedrijf voor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
20Storingscode 20 geeft aan dat de anti-Legionella-cyclus niet is afgerond.Neem contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
21Storingscode 21 geeft aan dat er te weinig stroming is aan bronzijde van de warmtepomp.Controleer of de afsluiters open staan, reinig het filter, het systeem op druk en ontlucht is, de kleppen open/goed staan en of de circulatiepomp werkt.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
24Storingscode 24 geeft aan dat de sensoren Tvi en Tvu aan bronzijde van de warmtepomp te veel afwijking hebben als de compressor niet draait of te weinig als deze wel draait.Controleer of de sensoren goed geplaatst zijn (meetpunt goed op de leiding, met geleidingspasta, vastgeklemd en onder de isolatie).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
25Storingscode 25 geeft aan dat aan bronzijde de verdamper uittredetemperatuur te laag is (tijdens compressorbedrijf).Controleer de stroming over de bron (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepomp, kleppen) en of de bron voldoende capaciteit en temperatuur kan leveren.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
26Storingscode 26 geeft aan dat aan bronzijde de verdamper intredetemperatuur te laag is (tijdens compressorbedrijf).Controleer de stroming over de bron (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepomp, kleppen) en of deze voldoende capaciteit en temperatuur kan leveren.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
27Storingscode 27 geeft aan dat aan bronzijde de verdamper uittredetemperatuur te laag is voor het starten van de compressor.Controleer de stroming over de bron (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepomp, kleppen) en of de volledige capaciteit van de bron benut wordt (levert bron voldoende capaciteit/temperatuur).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
30Storingscode 30 geeft aan dat sensor Tvu (bronzijde warmtepomp verdamper uittrede temperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
30Storingscode 35 geeft aan dat sensor Tcu (CV-zijde warmtepomp condensor uitrede temperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
36Storingscode 36 geeft aan dat sensor Tci (CV-zijde warmtepomp condensor intrede temperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
38Storingscode 38 geeft aan dat sensor Tvi (bronzijde warmtepomp verdamper intrede temperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
39Storingscode 39 geeft aan dat de flowsensor geen verbinding heeft.Controleer de bedrading van de flowsensor en vervang de sensor indien nodig.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
42Storingscode 42 geeft aan dat er van kWh-meter 1 te lang geen puls is gekomen.Controleer de bedrading en de kWh-meter.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
44Storingscode 44 geeft aan dat sensor Tau (CV-zijde warmtepomp uittrede temperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
45Storingscode 45 geeft aan dat sensor Tzc (zonnecollector temperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor. Alle solarfuncties worden uitgeschakeld.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
46Storingscode 46 geeft aan dat sensor Tmg (menggroeptemperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
47Storingscode 47 geeft aan dat sensor Ttw (tapwatertemperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
48Storingscode 48 geeft aan dat sensor Tbu (buitentemperatuursensor) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
49Storingscode 49 geeft aan dat sensor Tbr (bronzijde in de warmtepomp) een open contact heeft.Controleer de bedrading en vervang indien nodig de sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
50Storingscode 50 geeft aan dat het contact van klem EC2 open is.Dit betekent dat de draadbrug defect is of het aangesloten component een open verbinding heeft.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
55Storingscode 55 geeft aan dat de vorstbeveiliging van het CV-systeem met de elektrische elementen actief is.De melding verdwijnt als het water weer warm genoeg is. Waarschuw de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
56Storingscode 56 geeft aan dat de vorstbeveiliging van het tapwater actief is.De melding verdwijnt als het water weer warm genoeg is. Waarschuw de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
57Storingscode 57 geeft aan dat het contact van klem EC2 open is.Dit betekent dat de draadbrug defect is of het aangesloten component een open verbinding heeft.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
59Storingscode 59 geeft aan dat de intredetemperatuur van de condensor te hoog is tijdens actief koelbedrijf.Controleer of er voldoende doorstroming is.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
62Storingscode 62 geeft aan dat het contact van klem EC1 open is.Dit betekent dat de draadbrug defect is of het aangesloten component een open verbinding heeft.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
65Storingscode 65 geeft aan dat de brontemperatuur te hoog is.Dit kan komen door een te warme bron, te weinig of geen stroming aan bronzijde (lucht, systeemdruk, filter, afsluiter, circulatiepomp) of een niet goed werkende solarklep.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
67Storingscode 67 geeft aan dat de maximale tapwatertijd overschreden is.Dit kan voorkomen als tijdens tapwaterbedrijf een storing op is getreden of als heel veel tapwater achter elkaar verbruikt is. Als geen van beide het geval is, neem dan contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
68Storingscode 68 geeft aan dat er een communicatiestoring is opgetreden op de OpenTherm1-ingang.Controleer de bedrading en de thermostaat.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
69Storingscode 69 geeft aan dat er een communicatiestoring is opgetreden op de OpenTherm2-ingang.Controleer de bedrading en de thermostaat.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
70Storingscode 70 geeft aan dat de warmtepomp in Noodbedrijf staat.Dit is een tijdelijke oplossing om tapwater en CV te kunnen leveren.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
71Storingscode 71 geeft aan dat de mengtemperatuur te hoog is geworden.Controleer de werking van de klep en sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
71Storingscode 71 geeft aan dat de mengtemperatuur te hoog is geworden.Controleer de werking van de klep en sensor.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
73Storingscode 73 geeft aan dat er de maximaalthermostaat van de compressor geschakeld heeft.Neem contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
74Storingscode 74 geeft aan dat de maximumtemperatuur van de zonnecollector is overschreden.Controleer of de overstort is gebruikt, of de vulling van het systeem correct is of de circulatiepompen werken, kleppen in de juiste stand staan en werken en de systemen ontlucht zijn.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
75Storingscode 75 geeft aan dat onvoldoende debiet in het verdampercircuit tijdens solar-bedrijf is.Controleer het systeem op voldoende druk, vervuild filter, juiste positie van kleppen en ontlucht het verdampercircuit.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
76Storingscode 76 geeft aan dat de minimumtemperatuur van de zonnecollector is onderschreden.Controleer het systeem op voldoende vorstbeveiliging en of de circulatiepompen werken, kleppen goed staan en of de systemen op druk staan, ontlucht zijn en de afsluiters open staan.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
80Storingscode 80 geeft aan dat er een fase-uitval is.Controleer de elektrische voeding van de warmtepomp (schroefklemmen, stekker, meterkast).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
81Storingscode 81 geeft aan dat de fasevolgorde verkeerd is.Controleer de voedingsspanning en het draaiveld. Wissel indien nodig 2 fasen om.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
129Storingscode 129 geeft aan dat de warmtepomp herhaaldelijk een hoge druk storing heeft gehad en vergrendeld is uitgeschakeld.De oorzaak hiervan kan te weinig stroming in het afgiftesysteem of tapwater laadcircuit zijn. Controleer de doorstroming van het afgiftesysteem en tapwatersysteem (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
130Storingscode 130 geeft aan dat de warmtepomp herhaaldelijk een lage druk storing heeft gehad en vergrendeld is uitgeschakeld.De oorzaak hiervan kan zijn een te koude bron of te weinig stroming aan bronzijde. Controleer deze zaken (temperaturen, afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen). Als de LD-storing ook na enkele uren stilstaan na resetten direct weer optreedt, is een koudemiddellek waarschijnlijk de oorzaak. Neem dan contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
131Storingscode 131 geeft aan dat er herhaaldelijk onvoldoende stroming aan CV-zijde is geweest en de warmtepomp vergrendeld is uitgeschakeld.Controleer de doorstroming aan CV-zijde (ook tapwaterbedrijf, afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
132Storingscode 132 geeft aan dat herhaaldelijk de maximale condensor uittredetemperatuur (CV-zijde) is overschreden en de warmtepomp vergrendeld is uitgeschakeld. Dit kan tijdens tapwaterbedrijf (anti-Legionella-cyclus) of CV-bedrijf voorkomenControleer de doorstroming van het tapwater laadcircuit en het CV-systeem (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepompen, kleppen). Neem, als dit vaker voorkomt, contact met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
148Storingscode 148 geeft aan dat ondanks meerdere pogingen de anti-Legionella-cyclus niet is afgerond en de warmtepomp vergrendeld is uitgeschakeld.Neem contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
149Storingscode 149 geeft aan dat er herhaaldelijk te weinig stroming aan bronzijde van de warmtepomp is geweest en de warmtepomp vergrendeld is uitgeschakeld.Controleer of de afsluiters open staan, reinig het filter, het systeem op druk en ontlucht is, de kleppen open/goed staan en of de circulatiepomp werkt.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
152Storingscode 152 geeft aan dat de sensoren Tvi en Tvu aan bronzijde van de warmtepomp herhaaldelijk of te lang te veel afwijking hebben als de compressor niet draait of te weinig als deze wel draait. De warmtepomp is vergrendeld uitgeschakeld.Controleer of de sensoren goed geplaatst zijn (meetpunt goed op de leiding, met geleidingspasta, vastgeklemd en onder de isolatie).
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
153Storingscode 153 geeft aan dat aan bronzijde de verdamper uittredetempeatuur herhaaldelijk te laag is geweest (tijdens compressorbedrijf) en de warmtepomp vergrendeld is uitgeschakeld.Controleer de stroming over de bron (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepomp, kleppen) en of de bron voldoende capaciteit en temperatuur kan leveren.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
154Storingscode 154 geeft aan dat aan bronzijde de verdamper intredetemperatuur herhaaldelijk te laag is geweest (tijdens compressorbedrijf) en de warmtepomp vergrendeld is uitgeschakeld.Controleer de stroming over de bron (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepomp, kleppen) en of deze voldoende capaciteit en temperatuur kan leveren.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
155Storingscode 155 geeft aan dat aan bronzijde de verdamper uittredetemperatuur herhaaldelijk of te lang te laag is geweest voor het starten van de compressor. De warmtepomp is vergrendeld uitgeschakeld.Controleer de stroming over de bron (afsluiters, systeemdruk, lucht, filter, circulatiepomp, kleppen) en of de volledige capaciteit van de bron benut wordt (levert bron voldoende capaciteit/temperatuur).

Storingscode 195 is de lock-out code van storingscode 67. Dit houd in dat de storingscode 67 herhaaldelijk heeft opgetreden en gelocked is om mogelijke schade aan de warmtepomp te voorkomen.

Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
195Storingscode 195 geeft aan dat de maximale tapwatertijd overschreden is. Deze storing treedt op als in 3 opeenvolgende periodes het tapwatersetpoint niet gehaald wordt.

Storingscode 201 is de lock-out code van storingscode 73. Dit houd in dat de storingscode 73 herhaaldelijk heeft opgetreden en gelocked is om mogelijke schade aan de warmtepomp te voorkomen.

Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
201Storingscode 201 geeft aan dat er de maximaalthermostaat van de compressor herhaaldelijk geschakeld heeft en de warmtepomp vergrendeld is uitgeschakeld.Neem contact op met de leverancier van de warmtepomp.
Error codeLock-out codeBeschrijvingMogelijke oorzaken
203Storingscode 203 geeft aan dat er herhaaldelijk onvoldoende debiet in het verdampercircuit tijdens solar-bedrijf is geweest.Controleer het systeem op voldoende druk, vervuild filter, juiste positie van kleppen en ontlucht het verdampercircuit.

Door de thermostaat in te stellen op achtereenvolgens 29°C – 16°C – 20°C reset de warmtepomp. Tussen de instellingen dient u een wachttijd van 50 seconden aan te houden.

Ga als volgt te werk:

 1. Stel de temperatuur in op 29°C
 2. Wacht 50 sec.
 3. Stel de temperatuur in op 16°C
 4. Wacht 50 sec.
 5. Stel de temperatuur in op 20°C
 6. Wacht 50 sec.
 7. De warmtepomp is gereset. Op de thermostaat verdwijnt de KETELSTORING melding

Let op: Na een reset met behulp van de thermostaat moet het koelsetpoint van de thermostaat opnieuw worden ingesteld.

Zie ook de volgende instructie video:
Toros Vision resetten met behulp van de Honeywell Round thermostaat

Het in noodbedrijf zetten van de warmtepomp is een tijdelijke oplossing. Het energieverbruik van de warmtepomp is in noodbedrijf aanzienlijk hoger, omdat het elektrisch element de centrale verwarming en de verwarming van het tapwater op zich neemt.

Indien de warmtepomp nog in storing staat dan zal de warmtepomp eerst gereset moeten worden voordat de warmtepomp in noodbedrijf wordt gezet. Voor het resetten van de warmtepomp zie Hoe reset ik de Toros Vision warmtepomp?

Warmtepomp in noodbedrijf zetten:

 1. Stel de temperatuur in op 15°C
 2. Wacht 50 sec.
 3. Stel de temperatuur in op 33°C
 4. Wacht 50 sec.
 5. Stel de temperatuur in op 20°C
 6. Wacht 50 sec.
 7. Storingscode 70 zal op de thermostaat zichtbaar zijn. Hiermee wordt aangegeven dat de warmtepomp in noodbedrijf staat.

Load More