Welke stooklijn (dipswitch A1 + A3) kan ik het beste instellen voor de Elga?

De stooklijn (dipswitch A1 + A3) heeft invloed op het regelgedrag van de Elga. Bij de inbedrijfstelling zal de stooklijn ingesteld moeten worden op het afgiftesysteem en de isolatie van de woning. In de onderstaande tabel staan adviesinstellingen. Indien blijkt dat de ingestelde stooklijn na een periode niet voldoet dan kunt u de stooklijn wijzigen. De stooklijnen staan vermeld in de installateurshandleiding met de daarbij behorende dipswitchs instellingen.

Afgiftesysteem: Isolatie woning: Dipswitch advies:
Alleen vloerverwarming Goed A1 = off, A3 = on
Alleen vloerverwarming Matig – slecht A1 = on, A3 = on
Alleen LT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
Alleen LT-radiatoren Matig – slecht A1 = on, A3 = off
Alleen HT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
Alleen HT-radiatoren Matig – slecht A1 = on, A3 = off
LT- en LH-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
LT- en LH-radiatoren Matig – slecht A1 = on, A3 = off
Vloerverwarming + LT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = on
Vloerverwarming + LT-radiatoren Matig – slecht A1 = off, A3 = on
Vloerverwarming + HT-radiatoren Goed A1 = off, A3 = off
Vloerverwarming + HT-radiatoren Matig – slecht A1 = off, A3 = off