Welke soorten warmtepompen zijn er?

Warmtepompen zijn onder te verdelen op basis van brontype of functie.

Op basis van functie:

Hybride warmtepompen, deze werken samen met een externe energieopwekker, vaak een cv-ketel. De Elga is een hybride warmtepomp. Pas als de Elga het huis niet snel genoeg warm krijgt, dan vraagt hij om hulp van de cv-ketel. De cv-ketel maakt nog wel steeds het warm tapwater voor de douche e.d..

Combiwarmtepompen, zijn vaak ‘stand-alone’ warmtepompen en kunnen de cv-ketel vervangen. De combiwarmtepompen kunnen het huis verwarmen en warm tapwater maken. Een warmtepomp die ook tapwater maakt moet altijd een boiler hebben. Dit is een opslagvat voor warm water, vaak tussen de 150 liter en 300 liter. De Loria en de Toros Vision zijn beide combiwarmtepompen. Het verschil is dat de Loria de buitenlucht als bron gebruikt en de Toros Vision de bodem (brijn/water of water/water). Met deze oplossing is het mogelijk om volledig gasloos te worden.

Op basis van brontype:

Lucht is één van de bronnen waar je energie uit kan halen d.m.v. een warmtepomp. Er zijn meerdere plekken waar je deze lucht vandaan kan halen. Techneco heeft alleen lucht/water warmtepompen die energie halen uit de buitenlucht. Dit zijn de Elga hybride warmtepomp en de Loria lucht-water warmtepomp.

De tweede optie is de bodem of grondwater als energiebron. Dit zijn de grondgekoppelde warmtepompen. Deze kunnen ook wel water/water of brijn/water warmtepompen genoemd worden. In grote lijnen zijn er 2 type bodemsystemen, namelijk een gesloten- en een open bronsysteem. Voor individuele woningen is alleen een gesloten systeem reëel. Er gaan dan lussen de grond in waar water of brijn door stroomt. De bodem/grond om de lussen wordt gebruikt als buffer om te koelen of te verwarmen. Bij een gesloten bron is er geen contact met grondwater, dit is met een open bronsysteem wel het geval. De Toros Vision combiwarmtepomp en de Aquatop zijn beide grondgekoppelde warmtepompen.