Wat is het verschil tussen geluidsdrukniveau en geluidsvermogenniveau?

De geluidsdrukniveau is de gemeten dB(A) van de warmtepomp op een bepaalde afstand in een gecontroleerde omgeving en volgens de norm NEN-EN 12102 (ISO 9614).

Het geluidsvermogenniveau is het vermogen in dB(A) dat de warmtepomp levert in alle richtingen en onafhankelijk van de omgeving. Het geluidsvermogenniveau wordt berekend aan de hand van de gemeten geluidsdrukniveau die wel afhankelijk is van de omgeving. De berekende dB(A) is dus het vermogen dat de bron (de warmtepomp) aan geluid levert, maar niet meetbaar is. Voor meer informatie over geluidsvermogenniveau (geluidsintensiteit), zie wikipedia.org