Waar moeten de terugslagkleppen in de hydraulische installatie geplaatst worden bij de Elga?

Het hydraulisch aansluiten van de Elga kan op 2 manieren:

  • Met een openverdeler (serie-opstelling)
  • Zonder openverdeler (parallelopstelling)

Serie-opstelling:
Bij een serie-opstelling zijn geen terugslagkleppen in de hydraulische installatie noodzakelijk.
Zet dipswitch B3 wel op ON, zodat de Elga weet dat hij zorgt voor de flow naar het afgiftesysteem.

Parallelopstelling:
Bij een parallelopstelling is het wel noodzakelijk om terugslagkleppen in de hydraulische installatie te plaatsen. De locatie van de terugslagkleppen zijn als volgt:

  • In de aanvoerleiding van de Elga
  • In de aanvoer- of retourleiding van de cv-ketel, afhankelijk van de positie van de driewegklep

De positie van de driewegklep in de cv-ketel bepaalt uiteindelijk de locatie van de terugslagklep. Bijvoorbeeld: Als de driewegklep in de cv-ketel aanwezig is in de retourzijde, dan moet de terugslagklep geplaatst worden in de retourleiding.

Let op: Zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep in de richting van de flow wordt gemonteerd.