Loria – storingscode 69

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
69Omgevingstemperatuur zone 2 ontbreekt wanneer de “invloed
van T-omgeving” (nr 53) is geactiveerd.
Parameter 53 gebruikt zonder omgevings-unit.
Omgevings-unit losgekoppeld of afwezig zijn.