Loria – storingscode 67

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
67Cyclus sanitair warmwater te lang
(> 6 uren).
Te veel gebruik tijdens dezelfde
cyclus.
Elektrisch element losgekoppeld.
Sensor onder elektrisch element
geplaatst.