Loria – storingscode 6

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
6Communicatiefout tussen de
interface-kaart en de regelaarkaart
van de warmtepomp
Controleer de bekabeling