Loria – storingscode 47

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
47Fout boiler sanitair warmwater (T8) Kortsluiting, sensor losgekoppeld of gesneden. Defecte sensor. Andere fout.