Loria – storingscode 35

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
35Fout aanvoersensor warmtepomp
(T5)
Kortsluiting, sensor losgekoppeld of
gesneden. Defecte sensor. Andere
fout.