Loria – storingscode 132

Kleine
fout
Grote
fout
BeschrijvingOvergang naar de veiligheidsmodusMogelijke oorzaken
132Aanvoertemperatuur > 70 °C (T5)– Te lage systeemdruk
– Te lage systeeminhoud
– SSW-boiler temperatuur te hoog (bij zonnepanelen)
– Sensor niet in orde