Is er een inlaat combinatie bij de koud waterleiding naar de boiler van de Loria nodig?

Ja, die is nodig om het boilervat te beschermen.