Loria in koelbedrijf zetten

In de onderstaande video wordt stapsgewijs uitleg gegeven hoe u de Loria lucht/water warmtepomp en de Honeywell Chronotherm Touch modulation thermostaat in koelbedrijf kan zetten.

Let op: Koelen is alleen mogelijk als de Loria lucht/water warmtepomp is voorzien van de koelingkit en koelen is vrijgegeven in het parametermenu. Voor meer informatie hierover zie handleiding loria koelingkit.