Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Bij grondgekoppelde warmtepompen waar de bron in de bodem zit, is er nagenoeg geen geluidsproductie. De warmtepomp binnenshuis maakt uiteraard wel geluid door de aanwezigheid van de circulatiepompen en compressor. Het geluid hiervan is vergelijkbaar met dat van een koelkast. Het geluidsvermogen van de Toros Vision combiwarmtepomp is tussen de 38 en 44 dB(A).

Bij warmtepompen die de buitenlucht gebruiken als bron is er een buitenunit waarin de ventilatoren en compressor zitten. Deze maken geluid. Tevens kunnen er trillingen worden doorgegeven aan de muur of dak/grond waarop de buitenunit staat. Dit is dan ook zeker een aandachtspunt bij de installatie van de buitenunit. Het geluid van een buitenunit is vergelijkbaar met een koelkast of vaatwasser. Het geluidsvermogen van de buitenunit van de Elga hybride warmtepomp is 62 dB(A).