Elga – storingscode 1 (1ste flits lang)

Foutmelding CV-ketel
De ketel geeft via OpenTherm aan de Elga door dat de CV-ketel een foutmelding heeft. Als de CV-ketel een sto-ringscode doorgeeft via OpenTherm kan deze uitgelezen worden onder parameter P87.

Remedie: los de storing op en reset de CV-ketel. Mogelijke storingen kunnen zijn: te lage waterdruk, te hoge tem-peratuur (flow CV-ketel), geen gasdruk, etc. Verder wordt verwezen naar de handleiding van de CV-ketel.