De cv-ketel is aan het pendelen. Gaat kort aan en dan weer uit, wat kan hier de oorzaak van zijn?

Dit kan 3 mogelijke oorzaken hebben, namelijk:

  • Bij een aan/uit-aansturing van de cv-ketel is de aanvoertemperatuur te hoog ingesteld

De Elga stuurt de cv-ketel aan en maakt een aanvoertemperatuur aan, zoals deze is ingesteld op de cv-ketel. De Elga kijkt met sensor NTC2 naar de aanvoertemperatuur van de gezamenlijke leiding naar het afgiftesysteem. Als de aanvoertemperatuur overeenkomt met de gewenste aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn dan zal de Elga stoppen met de cv-ketel aansturen. Omdat de circulatiepomp blijft draaien is er nog flow aanwezig en zal het te hoog aangemaakte aanvoertemperatuur van de cv-ketel zich mengen met het water in de cv-leidingen, waardoor de aanvoertemperatuur in de leidingen weer zal dalen onder de gewenste aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn, waardoor de Elga vervolgens weer de cv-ketel zal aansturen. Dit veroorzaakt dan het pendelen van de cv-ketel.

Oplossing: Verlaag de aanvoertemperatuur van de cv-ketel. Stel de aanvoertemperatuur zodanig in dat de maximaal aangemaakte aanvoertemperatuur van de ingestelde stooklijn wel behaald kan worden. Bijvoorbeeld als de stooklijn staat ingesteld op vloerverwarming hoog (dipswitch A3 en A1 op ON) dan is de maximale gewenste aanvoertemperatuur 50°C bij -10°C buitentemperatuur. Stel maximale aanvoertemperatuur van de cv-ketel dan in op 50°C.

  • Temperatuursensor NTC2 te dichtbij de cv-ketel gemonteerd

Als sensor NTC2 te dicht bij de cv-ketel gemonteerd is dan kan dit een hogere/afwijkende aanvoertemperatuur meten. Hierdoor kan de aanvoertemperatuur hoger uitkomen dan de gewenste aanvoertemperatuur volgens de ingestelde stooklijn, waardoor de Elga stopt met de ketel aansturen. Als de aanvoertemperatuur in de leiding weer onder de gewenste aanvoertemperatuur komt, dan zal de Elga de cv-ketel weer aansturen en gaat vervolgens pendelen.

Oplossing: Verplaats de sensor (NTC2) verder op het leidingwerk, zodat er meer mengwater beschikbaar is en een realistische aanvoertemperatuur gemeten kan worden.

  • Flowstoring van de Elga

In een bepaalde situatie kan het zo zijn dat de Elga de cv-ketel aanstuurt en de circulatiepomp van de cv-ketel de flow van de Elga wegdrukt en de Elga vervolgens een flowstoring registreert en weer geeft met behulp van het boeksymbool op de Elga. De Elga stopt vervolgens met de cv-ketel aansturen, waardoor de circulatiepomp van de cv-ketel stopt. De flowstoring is vervolgens niet meer aanwezig en de Elga valt weer in normaal bedrijf en stuurt vervolgens weer de cv-ketel aan om aan de huidige verwarmingsvraag te voldoen, waardoor vervolgens het pendelen van de cv-ketel en ook de Elga ontstaat.

Oplossing: Regel de circulatiepompen zodanig op elkaar in dat deze situatie niet ontstaat. Verlaag, indien mogelijk, altijd eerst de maximale snelheid van de circulatiepomp van de cv-ketel. Indien dit niet mogelijk is, verhoog dan de snelheid van de Elga circulatiepomp. Raadpleeg de Quickstart handleiding van de Elga voor meer uitleg over het inregelen van de circulatiepompen.