De buitentemperatuur op de thermostaat blijft continu op dezelfde temperatuur staan?

Dit is normaal. Als de slaapstandfunctie ingeschakeld is met dipswitch A5, dan wordt na 10 uur geen warmtevraag de buitenunit in hibernatie gebracht om zo energie te besparen. Hierdoor krijgt de sensor in de buitenunit geen spanning en geeft daardoor geen actuele buitentemperatuur meer door. De laatst doorgegeven buitentemperatuur zal worden weergegeven op de thermostaat.

Indien u graag altijd een actuele buitentemperatuur op de thermostaat wenst, zou u een externe buitentemperatuur kunnen laten plaatsen of de slaapstandfunctie uitschakelen. Door de slaapstandfunctie uit te schakelen zal het spanningsverbruik, bij geen warmtevraag, hoger zijn.