De Elga heeft niet de verwachten energiebesparing, waar kan dit aan liggen?

Als de Elga geen storingen geeft met behulp van het boeksymbooltje, dan zou de betrekking kunnen hebben op het regelgedrag en/of hoe de Elga ingezet wordt. In het document Energiebesparing Elga staan alle aandachtspunten vermeld die invloed kunnen hebben op de besparing. Deze punten kunt u, eventueel met de eindgebruiker, doorlopen. Hoe dan ook is de energiebesparing altijd afhankelijk van de woning en het gewenste comfort.