Metslawier De Skûle

Ga terug

Dit woon-zorgcentrum in Friesland wordt verwarmd door 2 gasabsorptiewarmtepompen in combinatie met gasketels voor naverwarming. De warmtepompen zijn gekoppeld aan een buffervat wat als bron dient en gevoed wordt met warmte afkomstig van zonnecollectoren. Dit concept wordt op meerdere plaatsen in Nederland toegepast.

De Skule Metslawier