Privacyverklaring

Privacyverklaring

Techneco Energiesystemen B.V., (‘Techneco’), gevestigd aan Kleveringweg 9, 2616 LZ Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://techneco.nl
Kleveringweg 9
2616 LZ Delft
Nederland
+31(0)15-2191000

Persoonsgegevens

Techneco verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via uw bezoek aan deze website:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Verder verwerken wij persoonsgegevens die u ons actief verstrekt als onderdeel van een van onze diensten. Bijvoorbeeld als gevolg van een (online) offerte aanvraag, het aanmaken van een account op onze onlinediensten, en/of in telefonische en emailcorrespondentie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Techneco verzameld géén bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast hebben onze diensten niet de intentie gegevens te verzamelen van gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techneco.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Grondslag en doel van gegevensverwerking

Techneco verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Vanwege gerechtvaardigd belang:
 • De totstandkoming van een overeenkomst.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om door u aangeschafte goederen en diensten te kunnen leveren.
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of u te informeren over wijzigingen aan diensten en producten die u bij ons afneemt.
Op basis van (expliciete) toestemming:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Voor het bieden van onze online diensten en het verschaffen van gepersonaliseerde toegang daartoe.
 • Als onderdeel van een service/monitoringsovereenkomst van uw systeem.
Op basis van wettelijke grondslag:
 • Gegevens die wij nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals doen van onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Techneco neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens, zoals een medewerker van Techneco, tussen zit) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen

Techneco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Gegevens over activiteiten op onze website (26 maanden).
 • Naam en contactgegevens zoals ingevuld bij aanvraag voor een online offerte (12 maanden).
 • Adresgegevens behorend bij een door ons geleverd product in combinatie met een met u afgesloten service/monitoringsovereenkomst (Tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst).
 • Naam en contactgegevens na aanschaf van een van onze producten (maximaal 25 jaar).
Delen van persoonsgegevens met derden

Techneco deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Daarnaast kan Techneco B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, nadat u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming hebt gegeven. Hierbij wordt in de aanvraag tot toestemming altijd de naam van de derde partij vermeld. Denk hierbij aan:

Bij ons aangesloten installateurs
Voor het uitbrengen van een online offerte zodat installateurs uit uw regio contact met u kunnen opnemen voor installatie van door u aangevraagde producten en/of diensten.
Wooncorporaties
Voor het bieden van diensten die samenhangen met prestatiemonitoring en inzicht in de prestaties van onze producten die geïnstalleerd zijn in uw woning/gebouw.

Met bedrijven die uw gegevens, in onze opdracht, verwerken, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Techneco blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Techneco gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt Techneco verzoeken tot het inzien, corrigeren of laten verwijderen van uw persoonsgegevens door Techneco op de onderstaande manieren te contacteren. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de gegevens moeten bewaren.

Bezwaar tegen verwerkingen van persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Techneco kunnen ook altijd aan Techneco gericht worden.

Verzoeken om van deze rechten gebruik te maken kunnen worden aangetekend via info@techneco.nl of per post aan Techneco Energiesystemen B.V., Kleveringweg 9, 2616 LZ Delft, o.v.v. ‘persoonsgegevens’.

Beveiliging en datalekken

Techneco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@techneco.nl.

In het geval van een datalek, waarbij Techneco de verwerkingsverantwoordelijke is en/of hiertoe wettelijk verplicht is, doen wij hiervan een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van betrokkenen trachten wij deze betrokkenen te informeren middels mail, brief of telefoon.

Overig

Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie van deze Privacy voorwaarden is telkens eenvoudig raadpleegbaar via onze website, www.techneco.nl. Techneco adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.