MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor Techneco is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel van goed ondernemerschap. Techneco hecht veel waarde aan de zorg voor het milieu bij haar bedrijfsvoering. Niet voor niets heeft zij in 2010 het destijds meest energiezuinige bedrijfspand in Nederland laten bouwen.

De missie van Techneco is om te denken in oplossingen ten aanzien van het gebruik van duurzame energiesystemen. Techneco zet zich met haar personeel van gemotiveerde, flexibele en hoog opgeleide mensen in om steeds weer nieuwe doorbraken te creëren in de toepassing van deze duurzame energiesystemen. Door de technische kennis die verzameld is te combineren met innovatief denken levert Techneco verschillende producten die bij de meest energiezuinige van Nederland horen.

Duurzaamheid heeft vanaf het begin van haar bestaan een grote rol gespeeld in het producten- en dienstenpakket van Techneco. Opdrachtgevers stellen echter ook steeds vaker eisen op het gebied van MVO. Een toonaangevend voorbeeld is de spoorbeheerder ProRail, die de CO2-prestatieladder heeft ontwikkeld. Daarbij wordt aan inschrijvers op een tender een fictieve korting toegekend, indien de aanbieder in kwestie aantoonbaar maatregelen heeft genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven heeft genomen om binnen de sector tot verdere reductie te komen. Sinds maart 2011 is het beheer van de CO2 prestatieladder ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO en kunnen ook andere opdrachtgevers gebruikmaken van de prestatieladder bij aanbestedingen.

Techneco heeft op de online database van Bouwend Nederland ( http://www.duurzameleverancier.nl ) haar CO2-Footprint berekend en heeft haar bedrijf geheel voorbereid op classificering op niveau 3. Techneco heeft ook CO2 reductie doelstellingen opgesteld om haar CO2 uitstoot en haar energieverbruik te reduceren. Techneco communiceert zowel intern als extern haar CO2 footprint.