Login

Register

Login

Register

kwaliteitskeurmerken

Komo Install Dekra BRL certificaatbrl 6000-21

BRL 6000-21

Techneco is met DEKRA een overeenkomst tot certificering aangegaan op zowel het gebied van ontwerp, beheer, en onderhoud van bovengrondse systemen. De uitvoer van de ondergrondse systemen wordt door Techneco uitbesteed aan een  BRL 11000 gecertificeerd boorbedrijf.

Techneco is gecertificeerd op alle deelgebieden van de BRL 6000-21, dus zowel voor het ontwerp, het installeren en het beheer van grote en kleine installaties.

Smart Cooling Foundation

kwaliteitskeurmerken techneco-smart coolingDe stichting SCF houdt zich actief bezig met de toepassing van gaswarmtepompen in de utiliteit en industrie. De door de SCF voor het voetlicht gebrachte apparatuur onderscheidt zich door: efficiënt gebruik van primaire energie, energie besparingsmogelijkheden, reductie van CO2 emissie, veelzijdigheid in technische toepassing en gebruik en peak shaving potentieel. Voor meer informatie: www.scf-online.nl

Dutch Heat Pump Association (DHPA)

De DHPA heeft als missie aanwijsbaar bij te dragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en de gesprekspartner te zijn op het gebied van warmtepompen in de meest brede zin van het woord voor alle relevante partijen in de markt, overheid, adviesbureaus, installatiebedrijven en eindgebruikers. Voor meer informatie: www.dhpa-online.nl

ISO 9001:2000

Techneco hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van haar producten en diensten. Sinds 2003 is Techneco ISO 9001:2000 gecertificeerd. De ISO 9001:2000 norm stelt een aantal eisen aan het kwaliteitssysteem en het beleid van de organisatie. Daarbij staat klantentevredenheid voorop. Techneco streeft een continue verbetering na van zowel de organisatie als de door haar geleverde producten en diensten.

VCA**

Het VCA- certificaat toont aan dat de organisatie voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als die van onderaannemers.

F-gassen

Installatie, reparatie en onderhoud aan koudecircuits mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door F-gassen erkende bedrijven. Techneco is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen. Voor meer informatie: www.stek.nl

Certificaat FG-2040-2_Pagina_1 Certificaat FG-2040-2_Pagina_2