Certificering

Certificering

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen zijn er in Nederland certificaten. Techneco heeft service en kwaliteit hoog in het vaandel staan en wij zijn groot voorstander van certificering, met name de BRL6000-21.

BRL 6000-21 (bovengronds)

Techneco is in bezit van het BRL 6000-21 certificaat voor ontwerp en onderhoud van bovengrondse systemen. De uitvoer van de ondergrondse systemen wordt door Techneco uitbesteed aan een BRL 11000 gecertificeerd boorbedrijf.

Voor het bovengrondse deel van de grondgekoppelde installatie moet minimaal één bedrijf gecertificeerd zijn binnen de hele scope van ontwerp, realisatie, inbedrijfstelling en beheer. Als u zelf niet gecertificeerd bent, kunnen wij de verantwoordelijkheid voor de installatie overnemen. Voor meer informatie ga dan naar onze informatie pagina van de BRL 6000-21 en BRL 11000.

Komo Install Dekra BRL certificaat

ISO 9001:2015 norm

Techneco hecht veel waarde aan een hoge kwaliteit van haar producten en diensten. Sinds 2003 is Techneco ISO 9001:2015 gecertificeerd. De ISO 9001:2015 norm stelt een aantal eisen aan het kwaliteitssysteem en het beleid van de organisatie. Daarbij staat klantentevredenheid voorop. Techneco streeft een continue verbetering na van zowel de organisatie als de door haar geleverde producten en diensten.

F-gassen

Installatie, reparatie en onderhoud aan koudecircuits mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door F-gassen erkende bedrijven. Techneco is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen. Al onze monteurs zijn tevens in bezit het F-gassen diploma. Voor meer informatie: www.stek.nl

VCA*

Het VCA- certificaat toont aan dat de organisatie voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als die van onderaannemers.

Branche organisaties

Techneco is aangesloten bij de branche organisaties Dutch Heat Pump Association(DHPA) en Smart Cooling Foundation(SCF).

De DHPA heeft als missie aanwijsbaar bij te dragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en de gesprekspartner te zijn op het gebied van warmtepompen in de meest brede zin van het woord voor alle relevante partijen in de markt, overheid, adviesbureaus, installatiebedrijven en eindgebruikers. Voor meer informatie: www.dhpa-online.nl

De stichting SCF houdt zich actief bezig met de toepassing van gaswarmtepompen in de utiliteit en industrie. De door de SCF voor het voetlicht gebrachte apparatuur onderscheidt zich door: efficiënt gebruik van primaire energie, energie besparingsmogelijkheden, reductie van CO2 emissie, veelzijdigheid in technische toepassing en gebruik en peak shaving potentieel. Voor meer informatie: www.scf-online.nl