Nieuws bericht

Met ingang van 1 januari 2020 staat de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) niet langer open voor investeringen in nieuwbouw projecten. De nieuwe regeling geldt voor woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend. 

In 2016 is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) geïntroduceerd als middel voor particulieren en kleine bedrijven om kleinschalige hernieuwbare energie-opties te stimuleren. Dit betekent dat u bijvoorbeeld op de aanschaf van een Toros Vision voor een nieuwbouw project € 2.800 ontvangt. Vanaf 1 januari 2020 is dit niet meer het geval. Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, ziet momenteel geen reden om de toepassing van de via de ISDE gestimuleerde technieken in nieuwbouw te blijven stimuleren.

De afschaffing van de ISDE op nieuwbouwprojecten kan voor u of uw klanten betekenen dat de kosten in 2020 een stuk hoger komen te liggen dan verwacht. Wij willen u graag helpen om nog voor 20 december 2019 het subsidiebedrag veilig te stellen. Lees hier verder om er achter te komen hoe u dit doet.